respirotori

بی پریدون                                                                           biperidine

قرص ۲ میلی گرمی و آمپول ۵ میلی گرمی.

موارد مصرف:در درمان بیماری پارکینسون و کاهش عوارض ناشی از داروها.

مقدار مصرف:ابتدا روزی ۲ میلی گرم و سپس در صورت نیاز افزایش تدریجی آن.

نکات مهم:در بیماران دچار آب سیاه (گلوکم)با زاویه بسته .این دارو نباید مصرف شود.

*از قطع ناگهانی دارو پرهیز شود.

لوودوپا                                                                                          levodopa

قرص ۵۰۰ میلی گرمی.

موارد مصرف:در درمان پارکینسون.

مقدار مصرف:ابتدا ۱۲۵ تا ۵۰۰ میلی در روز و سپس در صورت نیاز افزایش

تدریجی آن.

نام معروف و تجاری این دارو <<ال دوپا >>می باشد.

لوودوپاـسی                                                                                     levodopa-c

قرص ۱۰۰ میلی گرمی و ۲۰۰ میلی گرمی.

موارد مصرف:در درمان پارکینسون.

مقدار مصرف:ابتدا ۱۲۵ تا ۵۰۰ میلی در روز و سپس در صورت نیاز افزایش تدریجی.

عوارض جانبی:طپش قلب.بی اشتهایی .کاهش فشارخون .قرمز شدن رنگ ادرار

حرکات غیر ارادی .افسردگی.

نام معروف وتجاری این دارو <<سین مت>>می باشد.

سلژیلین                                                                                 selgiline

قرص ۵ میلی گرمی.

موارد مصرف:در درمان پارکینسون.

عوارض جانبی:تهوع .استفراغ.کاهش فشار خون.توهم.

نکته:در صورت مصرف همزمان این دارو با لوودوپا .ممکن است عوارض جانبی آن

افزایش یابد.

+ نوشته شده در  Wed 22 Apr 2009ساعت 17:18 PM  توسط مرجان ملک زاده  |